Szkoła dla psychoterapeutów

Kurs psychoterapiiKurs psychoterapii

Naukę tu mogą rozpocząć osoby, które posiadają wyższe wykształcenie magisterskie. Kurs psychoterapii trwa 4 lata i obejmuje 710 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 148 godzin rozwoju osobistego. Ukończenie go daje możliwość ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP. Program szkoleniowy obejmuje takie zagadnienia, jak: nurt poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, logoterapia, podejście humanistyczno-egzystencjalne. W trakcie drugiego i trzeciego roku odbywa się minimum 360 godzin stażu.

© 2024 www.viva-palestyna.pl