Dystrybucja wody

Zbiorowe zaopatrzenie w wodęZbiorowe zaopatrzenie w wodę

Jako doradca taryfowy współpracujący przede wszystkim z przedsiębiorstwami oferuję szereg usług. W ramach swojej działalności prowadzę szkolenia i warsztaty, podczas których przeszkalam pracowników z przygotowywania taryf. Jedną z głównych usług jest jednak przygotowywanie wniosków na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Piszę również wnioski dotyczące skrócenia okresu obowiązujących taryf. Oprócz tego weryfikuję napisane już podania, sporządzam odwołania oraz przeprowadzam kalkulacje.

© 2024 www.viva-palestyna.pl