Wsparcie dla dzieci z zaburzeniami

Pedagog dziecięcy LublinPedagog dziecięcy Lublin

Nasza poradnia w Lublinie zajmuje się wsparciem najmłodszych w zaburzeniach rozwojowych. W tym celu pedagog dziecięcy musi posiadać odpowiednie specjalizacje. Wśród wykonywanych w naszym ośrodku terapii są neuroflow (trening słuchowy) czy INPP i bardziej znane integracje sensoryczne i bilateralne. Kierujemy je do osób ze stwierdzoną niedojrzałością motoryczną, brakiem koordynacji ruchowej lub kłopotami ze słuchem. Pomagamy również w korygowaniu zaburzeń mowy oraz nadpobudliwości i zwiększaniu świadomości ciała.

© 2020 www.viva-palestyna.pl