Dokumenty związane z pracą

Świadectwo pracyŚwiadectwo pracy

Z pewnością każdy, kto kiedykolwiek zmieniał pracę widział ten dokument. Świadectwo pracy zawiera wszystkie niezbędne informacje, dotyczące zatrudnienia w firmie, gdzie kończy się działalność. Można tam znaleźć między innymi informacje dotyczące zaolnień lekarskich, wykorzystanych urlopów czy dokładne dane konkretnej firmy, w której dana osoba była zatrudniona. Dokument ten jest wystawiany ostatniego dnia zatrudnienia osoby, jednak w praktyce często czas ten ulega wydłużeniu i pracodawca wysyła go już po zakończeniu trwania zatrudnienia.

© 2024 www.viva-palestyna.pl