Wsparcie prawnika

Porady prawnePorady prawne

Kancelaria adwokacka zajmuje się wsparciem osób, które potrzebują pomocy w zakresie postępowań sądowych czy administracyjnych. Porady prawne udzielane są z obszaru kodeksu cywilnego (m.in. nakazy zapłaty, egzekucje), gospodarczego ((np. reprezentowanie spółki czy jej rozwiązywanie), karnego i wykroczeń (kradzież, włamania czy prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu) rodzinnego (rozwody, alimenty, władza rodzicielska) czy pracy (m.in. związanych z urlopem wypoczynkowym, mabbingiem oraz nawiązania stosunku pracy).

© 2019 www.viva-palestyna.pl