IP Grzegorz Jastrzębowski

Szkolenia BHPSzkolenia BHP

Zgodnie z dyrektywami europejskiego prawa, każdy przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzać okresowe szkolenia BHP. Powinny one uwzględniać specyfikacje danej grupy zawodowej, jej indywidualne potrzeby oraz charakter codziennej pracy i obowiązków. Tylko wówczas okażą się przydatnym zespołem informacji i przełożą się na sprawniejszą organizację oraz bezpieczniejsze wykonywanie obowiązków służbowych. Współpraca z naszym ośrodkiem daje Państwu gwarancję, że tego typu zajęcia zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb.

© 2019 www.viva-palestyna.pl