Fundusze inwestycyjne czekają na pomysłodawców

pozyskiwanie funduszy unijnychpozyskiwanie funduszy unijnych

Programy unijne przewidziały dofinansowania dla szczególnie innowacyjnych projektów, między innymi technologicznych, recyklingowych, ekologicznych, medycznych i chemicznych. To doskonały sposób na komercjalizację swojego przedsięwzięcia. Po okresie preinkubacji z autorami najlepszych pomysłów zostaną podpisane umowy inwestycyjne, wskutek których nowopowstałe spółki otrzymają dodatkowy kapitał na start. EDORADCA przygotuje biznesplan, technologiczne studium wykonalności i inne zaawansowane badania.

© 2020 www.viva-palestyna.pl